GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANDEZİT TAŞI TARİHİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANDEZİT TAŞI TARİHİ

Bir çok tarihi yapıda anıtsal özelliği sağlamak ve estetik değerlerinden yararlanmak üzere doğal taşlar kullanılmıştır. Bu malzemeler genel olarak sağlam olması ve doğaya karşı deforme olmayan yapısından dolayı yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Günümüze ilk günkü özellikleri yanında yeni işlev ve estetik değerler ile gelen bir çok tarihi yapıda doğal taşın izine rastladığımız bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurdumuzun bir çok cumhuriyet dönemi eserinde sıklıkla andezit taşı kullanımı yapıldığını görmekteyiz. Bu tercihin altında malzemenin özellikleri ve yapıya kattığı estetik değerlere odaklanmak daha doğru olacaktır. Tarihi yapılarda malzemeden istenen özellik genelde işlenebilir ve sağlam olmasıdır. Bu özellikleri sağlayan az sayıda doğal taş bulunmaktadır. Bu doğal taşlar özellikle sağlam olmasını ve doğa koşullarına karşı dayanım sağlamasını istenmiştir. Günümüze ulaşan bir çok eserde andezit bu istediği yerine getirdiğini görmekteyiz. Bu kapsamda ürünün nasıl tasarlandığını,ham madde keşfi,kullana bilirliği ve tercihindeki faktörler nelerdir bunların inceleyerek göreceğiz. Öncelikle İnci Taş Madencilik olarak yılların tecrübesi ve kuşaklardır bu sanatı sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz. Yazımızın devamında andezit taşı serüvenini inceleyelim.

Andezit Taşı Keşfi

Tarih boyunca bir çok yapıda doğal taşlar kullanılmıştır. Bu kullanım ilk anlarda ahşap olmakla beraber zamanla doğal taş ve ahşap kompozisyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kompozisyon kimi yapıda kendini doğal taşlara bırakmaktadır. Bu ürünler taşıyıcı özelliklerde kullanımı yapılmıştır. Yapıları incelerken önceliğimiz kendi tarihimiz olması gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle bir çok cumhuriyet dönemi yapısına bakmak gerekmektedir. tarih boyunca bir çok saray ve alanla özelleşmiş,anlam kazanmış özel yapılarda andezit taşı görmek mümkündür. Bu alanlar ve yapılar tasarlanma sürecinde öncelikle sağlam ve deforme olmayan özelliklere sahip ürünler araştırılmıştır. Bu düzlemde bir çok malzeme kullanımı yapılmıştır. Kullanımlarda o dönemin özelliklere göre deneyler yapılmıştır. Bu araştırmalar kapsamında birkaç tane özel malzeme bulunmuştur. Öncelikle ahşap kullanımı zamanla yıpranması,bakım gerektirmesi,zamanla eğim vermesi ve elektrik kullanımlarıyla beraber yangına neden olmuştur. Bundan dolayı bu özellikleri sağlayan bir malzeme olarak doğal taşlar aranmıştır. Bu kapsamda bir çok malzeme denemesi yapılmıştır. Bu denemelerde kabul gören az doğal taştan biride andezit olarak karşımıza çıkmıştır. Bu ürünün keşfi doğal malzeme gereksinim duyulmasıyla başlamıştır. Ankara ili Gölbaşı ilçesinde bulunan ham madde öncelikle el ile dağlardan sökülmüştür. Bu işlem sırasında balyoz,levye gibi sert cisimler kullanılmıştır. Bu kullanımda ana amaç küçük boyutlarda andezit çıkarıp bunları el ile yontarak uygulamaya hazır hale getirmektir. Büyük kayalar ilk başlarda tercih edilmemektedir. Bunun nedeni taşımasının güç olması kırılma işleminin güç olmasıdır. Bundan dolayı küçük ebatlarda ürünler tercih edilmektedir. Bu tercihler sonucunda çıkarılan ürünler belirli ölçülerde ebatlanmaktadır. Bu işlem zorlu ve süreç gerektiren bir eylem olarak devam etmektedir. İlk T.B.M.M , Türkiye Cumhuriyeti Pembe Köşk ,Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Binası , eski Osmanlı  Evleri, Ankara Evleri gibi bir çok yapıyı örnek göstermek mümkündür. Bu kapsamda bu yapıları günümüzde incelediğimizde andezit ham maddesinin ne kadar dayanım ömrü olduğunu kolayca anlıyoruz. Yapımında bulunan bir çok eserde günümüzde hiçbir şekilde deforme olma gözlenmemektedir. Bunun nedeni ise ürünün yapısı gereği sağlam olması ve doğaya karşı dayanım sağlaması gösterilmektedir. Bir çok tarihi yapının yapımında dedelerimizin emeği olduğunu görseller ile ifade etmekteyiz. İnci Taş Madencilik olarak nesiller boyunca bu mesleği devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz. Gereksinim olarak bulunan andezit bir çok önemli yapıda kullanımı yapılmıştır. Günümüzde bu maden dağlardan iş makineleri yardımıyla blok halinde çıkarılmaktadır. Ham maddeler büyük taşıyıcılar ile taşınarak günümüzde insan gücü kullanılmadan gün yüzüne çıkarılmaktadır.

Geçmişten Bugüne Andezit Taşı İşletmeciği

İlk dönemlerde kaplama malzemesi ve işleme motifleriyle süslenen maden zamanla farklı işlevler kazanmıştır. Öncelikle ebatları farklılık gösteren ürünler insan gücüyle atölyelere taşınmaktadır. Bu işleme atölyeleri genelde maden sahalarının yanında yer almaktadır. Bunun nedeni andezit taşı ağır bir malzeme olmasıdır. Bu ürünler genelde küçük ve istenen ebatlara yakın olarak dağlardan çıkarılması yapılmaktadır. Bunun nedeni ise el ile işlenecek ürünün büyük olması durumunda parçalamanın zor olacağıdır. Günümüzde bloklar halinde çıkarılan andezit geçmişte küçük parçalar halinde çıkarılıp el işçiliği ile işlenmektedir. Günümüzde bu işçilik CNC adını verdiğimiz makineler ile yapılmaktadır. Ham maddeler bir önceki başlığımızda belirttiğimiz gibi iş makineleri yardımıyla çıkarılmaktadır. Çıkarılana bloklar büyük kesim aletleri yardımıyla kesilerek işlenecek düz yüzeyler elde edilmektedir. Bu işlem sonrasında makineler ve deneyimli ustalar yardımıyla istenilen süslemeler yapılmaktadır. Bu şekilde kullanılabilir andezit üretimi yapılmaktadır. Geçmişe bakıldığında ürünün tercihinin ana nedeni taslak olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte uygulaması yapılan bir çok esere bakılarak ürün hakkında detaylı bilgilere sahip olmaktayız. Bu kapsamda andezit geçmişte uygulamalarıyla günümüze kadar gelmektedir. Günümüzde geçmiş eserleri incelerken gördüğümüz tek gerçek ürünün tarih boyunca yıpranma dışında alana özgü bir kimlik kattığı gerçeğidir. Kullanımı yapılan malzemeler zaman içerisinde hiçbir bozulma olmadan doğaya karşı dayanım sağlamıştır. Bu şekilde kendini kanıtlayan ürünler günümüzde bu referanslar ışığında kullanımı yapılmaktadır. İnci Taş Madencilik olarak yılların deneyimi ile andezit üretimi yapmaktayız. Üretimini yaptığımız ürünlerde önceliğimiz verilen ölçülere uyarak istenen metrajlarda üretim yapmaktır. Müşteri memnuniyetini hedef edinerek üretim yapmaya devam etmekteyiz.

Fiyat Al