ANDEZİT TAŞI MALİYETLERİ

ANDEZİT TAŞI MALİYETLERİ

Bir volkanik kayaç olarak bilinen ürün üretiminde ve ham madde çıkarılmasında farklı teknikler kullanılarak üretimi yapılır. Bu işlemlerin her birinin zorluk ve harcanan zamana göre bir maliyeti oluşturmaktadır. Bu oluşan maliyet andezit taşı maliyeti olarak adlandırılabilir. Bu maliyet her ürün ve ebat cinsine göre değişiklik göstermektedir. Biz İnci Taş Madencilik olarak bu maliyetleri en aza indirmek için ham madde çıkarılmasında işlenmesine kadar süreçte tüm araçları ve gerekli alanların hepsini bünyemizde toplayarak kendi insan gücümüz ile üretim yapmaktayız. Bunun sonucu olarak kaliteli andezit üretiminde lider konumda olduğumuz gibi kesinlikle uygun fiyatlara sizleri ürünler ile tanıştırıyoruz. Bu süreçleri yazımızda ele alarak fiyat oluşmasını ve bu fiyatların neye bağlı değiştiği hakkında kesin net bilgiler vereceğiz. Her üretimin başında ham madde ihtiyacı gerekmektedir. Bu ürün üretiminde kesinlikle ham madde ihtiyacı büyük bir gereksinimdir. Bunun için üretim sırasında mutlaka sağlam ve tek parça blok gerekmektedir. Bu özellik andezit taşı fiyatları maliyetini düşürecektir. Bu gereksinimi iyi bir maden ocağı çözecektir. Bu maden sahalarının iç kesiminde ve eteklerinde genelde kaliteli ham madde bulunacaktır. Genel yargı bu maden sahalarında bu yöndedir. Bu özelliği maden sahasının tamamen araştırılması gerektiğini ve bunun için makine parkı gerekli olduğu göstermektedir. Bu noktada makine parkı genişliği ve buna bağlı yakıt gideri oluşmaktadır. Bu nokta ham madde çıkarılmasında kilit noktadır. Yakıt büyük bir gider payını oluşturmaktadır. Bu noktadan itibaren andezit taşı fiyatları oluşmaktadır. Bu eksen üzerinde doğal maden araştırmasında tek sağlam bir damar yakalamak bizler için büyük öneme sahiptir. Yazımızın diğer bölümünde diğer faktörleri inceleyeceğiz.

Andezit Taşı Maliyetleri Etmenleri

Üretim yapılması için kritik noktada olan ham madde çıkarılması ve buna bağlı maliyetleri bu bölümde inceleyeceğiz. Ham madde çıkarılması makine parkı ve yakıt giderleri çerçevesinde değişmektedir. Bu noktada önemli olan bir tane sağlam andezit taşı damarı bulmak ve bu damar çevresini genişletmektir. Bu genişletme ile açılan bir maden sahası doğru bir giriş gerçekleştirmiş olursunuz. Bu giriş sonrası önemli olan ikinci nokta çıkan artık malzemenin maden sahasında uzaklaştırılmasıdır. Bu noktada andezit kesinlikle sahasının uzağında ve boş alanda depolanmalıdır. Aksi durumlarda tekrar genişletme çalışmaları yapıldığında yüksek maliyet artışlarına neden olmaktadır. Bunun için bu özelliğe dikkat ederek maden sahası açılmalıdır. Bu durumlar andezit taşı maliyetleri etmenleri kısmının ilk faktörüdür. Maden sahasında önemli olan bir başka durum ise en önemli husus olan iş güvenliği ve maden sahasının kademeli yükseltilmesidir. Bu noktada maden güvenlik kuralları kapsamında yer alan özelliklere göre maden sahası kademeli olarak bölümlendirilmelidir. Bu özellik sahada çökmeleri ve yıkılmaya dayalı yaralanmalar dahil tüm sorunları çözecektir. Bu noktada maden sahasında sorumlu maden mühendisi bu kademe ve iş güvenliği kurallarına mutlaka uymalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Bu hususlar dahilinde çıkarılan bloklar maden sahasından çıkarılıp stok alanına sevk edilebilir. Bu faktör andezit taşı fiyatları etkileyen bir maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada taşıyıcı araçlar ve çıkarılmasında kullanılan tüm araç gereç İnci Taş Madencilik bünyesinde çalışan ekipmanlarımızdır. Çıkarılan ürünler kendi taşıyıcılarımız ile fabrikamıza getirilmektedir. Bu noktada tüm güvenlik önlemleri alınarak andezit bloklar ham madde stok sahasına indirilip bu noktada belli kurallar çerçevesinde depolanır. Bu depolama işleminde kesinlikle bloklar belli kurallara göre dizilmeli ve her bloğun üretimi yapılacak ürün farklı olmalıdır. Bu noktada bloklarımız hep aynı kalitede ve aynı özelliklere sahiptir ancak büyüklükleri farklıdır. Bundan dolayı her biri farklı malzeme üretiminde kullanılmalıdır. Bu fabrikamıza ürün boyutlarından doğan maliyeti düşürmesini sağlayacak ve fiyat avantajı katacaktır. Bu durumundan dolayı mutlaka bu işlemi yapmaktayız. Depo sahasının üstü açıktır. Bu şu noktada önemlidir maden sahamızda çıkan ham maddeler soğuk kar ve buz etkisiyle kesinlikle parçalanmaktadır. Bu özelliği kendi bloğumuza özgü bir özelliktir. Bu özelliği sayesinde Uludağ kayak tesislerinde malzememiz kullanılmıştır. Bu özelliği sayesinde andezit taşı fiyatları rakiplerimizi geride bırakarak farklı ülkelere ihraç edilmiştir. Stok alanında depolanan bloklarımız siparişi verilen ürünlerin miktarı ve ölçülerine göre kesim işlemine tabi tutulurlar. Bu kesim işlemi sırasında kullanımı yapılan bıçaklar bir maliyet olarak geri dönmektedir. Bu maliyet kesinlikle büyük bir gider kalemini oluşturmaktadır. Her ebat bir kesim ömrü belirlemektedir. Bu şu şekilde özetlemek gerekir. On santimetre kalınlıkta üretimi yapılan bir ürünle dört santimetre kalınlıkta üretimi yapılan ürün arasında hem bıçak kullanımı,süre kaybı ve ham madde kullanım oranları farklıdır. Bundan dolayı ebatlar arttıkça andezit taşı fiyatları artmaktadır. Bu farklı bir maliyet çıkarmaktadır. Bu kapsamda üretimi yapılacak ürünlerin mutlaka ebatları gerektiği ölçüde kullanılmalıdır. Aksi halde gereksiz büyüklük uygulamada zorluk ve üretimde maliyet artışına neden olmaktadır. Bundan dolayı gerçekten usta olan kişilerin metraj çıkarması ve teknik detayların çözülmesi için mühendis veya mimarlardan destek alınmalıdır. İnci Taş Madencilik ailesi olarak ekibimizin bir parçası olan ve senelerce bizlerle çalışan ustalarımız ve mimar,mühendislerden oluşan ekibimiz ücretsiz keşif imkanı sunmaktadır. Bu sizlere andezit fiyatları hakkında bilgi sahibi olmayı sağlarken senelerce kullanımını yapacağınız alanların oluşmasını sağlamaktadır. Bu imkanımızdan yararlanmanızı önermekteyiz. Diğer taraftan maliyetleri etkileyen diğer hususlar ise üretim sonrası yapılacak işlemlerdir. Bu andezit taşı işlemleri; patlatma,honlama,kalibre veya cilalama gibi değişimler göstertmedir. Fabrikamız tüm uygulamaları kumlama ve mucartalama dahil bütün makineleri fabrikasında muhafaza ederek kullanımı kendi yapmakta olup bu sayede andezit fiyatları minimuma indirmektedir. Fiyat avantajlarımız anlayacağımız gibi makine parkı ve tecrübeden gelmektedir. En önemli nokta tecrübemizin bize kattığı bilgi birikimdir. Bu bilgi birikim bizlere yol göstermekte ve yaptığımız yatırımların temelini oluşturmaktadır.

 

Andezit Taşı Maliyetleri ve Kalite

Maliyet olarak bir çok durumu göz önüne serdiğimiz yazımızda şimdi bu etmenlerin ötesinde üretimde kalite nasıl yakalanır bunları anlatacağız. Bu noktada önemli olan kaliteli ürüne bağlı müşteri memnuniyeti olduğunu belirtmek isteriz. İnci Taş Madencilik olarak bu husus üzerinde durmaktayız. Üretimini yaptığımız andezit taşı ürünlerinde önceliğimiz kalite ve müşteri memnuniyeti olduğunu belirtmek isteriz. Bu bilinç ile tüm çalışanlarımız üretim yapmaktadır. Üretimi yapılan tüm ürünler aynı kalite ile sarılıp bağlanıp sevkiyatı yapılmaktadır. Bu noktada maliyet olarak etki eden unsur olarak malzemenin ebatları ve istenilen işlemeler dikkat çekmektedir. Bu bölümde bu özelliklerin andezit taşı fiyatları üzerinde oluşturduğu etkisini ele alacağız. Her kullanımın kendine özgü özelliği vardır. Bir cephe kaplamasında kullanımı yapılacak ürünler için mutlaka kalibre yapılması gerektiğini söylemek yanlış olmayacağı gibi zemin kullanımında buna gerek durulmamaktadır. İstenmesi durumunda özel uygulamalarda bu işlem yapılmaktadır. Başka bir uygulama olan kumlama ise cephe yapımında ve yer döşemesinde kullanımı yapılmaktadır. Bu iki işlemin kendine özgü özellikleri ve bu özelliklerin getirdiği fiyat farkları andezit taşı fiyatları etkilemektedir. Bu noktada mutlaka fabrikamız tüm bu uygulamaları özenle yapmakta ve üretim maliyetini minimuma indirmiştir. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet prensibimizin bu uygulamaları yaparken kullanılan tüm teknolojiyi yorumlayarak makine ürettirmemiz olmuştur. Öncelikle bir kumlamada kesim ve malzeme ziyanı gerçekleşirken bu durum kalibre ve silimde gerçekleşmemektedir. Bu özellikleriyle silim ve kalibre durumu avantajlı ikin iş zorluğu olarak ikisi ön plana çıkmaktadır. Bu gibi durumlar andezit taşı fiyatları için değişkenlik gösteren özelliklerdir. Bu durumun ötesinde ebatların fiyatlara etkisi daha büyüktür. Bu konu diğer başlığımız altında inceleme fırsatı bulacağız.

Andezit Taşı Fiyatları Ebat Etkisi

Bu yazımızda verilen metraj ve ebatların ürün fiyatlarına etkisini ve nasıl doğru metraj çıkarılır bunların üzerinde duracağız. Öncelikle üretimi yapılacak ürünün doğru metrajlarda ve doğru ebatlarda yani uygun ebatlarda alınması çok önemlidir. Bu noktada andezit taşı fiyatları bu ebat kullanım yanlışlarında çok etkilenmektedir. Bunun için mutlaka doğru ebatları bulmak bunun için iyi ustalarla çalışmak gerekmektedir. Doğru alınan bir metraj ve uygulamaya göre verilen ölçüler doğru sonuçlarla beraber doğru fiyat analizini getirir. Öncelikle bir duvar kaplamasında beş santimetre kalınlığında mekanik duvar kaplaması yapmayı düşünmek hem işçilik hem maliyet hem de sağlamlık açısından sorunludur. Bu noktada tüketici fazla paraya yanlış iş elde edip birde sağlıklı alanlar yaratmış olacaktır. Kısa ve uzun vadede andezit taşı fiyatları burada olumsuz etkilenecektir. Bu noktada doğru olan malzemenin kalınlığını üç santimetre indirmek ve bu kalınlığın mekanik kaplamada önemli olduğu bilmek hem malzeme israfını önler hemde maliyetleri aşağı çekmeye yardımcı olur. Doğru olan kaliteli ustalardan metraj çıkarması istemek ve mimar,mühendis ekibinden çözüm üretmesini istemektir. Bu özellik andezit taşı fiyatları olumlu etkileyecek ve tüketiciye fayda sağlayacaktır. Biz İnci Taş Madencilik olarak her türlü işlerinizde ustalarımızla beraber mimar arkadaşlarımızı şantiyenize gönderiyoruz. İstekleriniz doğrultusunda uygun çözümler üreterek metraj çıkarıp sonrasında anahtar teslimi işler yapıyoruz. Ücretsiz keşif için lütfen arayınız.

Fiyat Al